Privatekonomiska tips till dig som fackmedlem

Det finns flera skäl att vara medlem i ett fackförbund. Det främsta skälet är att det är ett bra sätt att få sin anställningstrygghet säkrad. Men det finns även en hel del jämförbara ekonomiska låneformer & ränteförmåner 2021 som följer med ett fackligt medlemskap. Det kan handla om rabatter på digitaltryck, offsettryck, förmånliga privatlån och möjligheten att anlita en Advokatfirman Lege inom familjerätt till ett förmånligt pris. Fackförbunden har nämligen goda möjligheter att förhandla fram stora ramavtal med företag och kreditinstitut. Dessa ramavtal innebär att fackförbundets medlemmar får möjligheter att köpa saker till lägre priser och låna pengar till lägre ränta. Det enkla skälet till att fackförbunden får dessa förmånliga avtal är för att de då bidrar med många kunder till företagen. I den här artikeln går vi igenom vilka olika typer av ekonomiska förmåner som brukar följa med ett fackligt medlemskap.


Organisationer erbjuder ibland ramavtal med jurister inom familjerätt

Det kan vara dyrt att anlita en jurist inom familjerätt. Oftast täcks dock kostnaderna av en rättsskyddsförsäkring som är en naturlig del av de allra flesta personers hemförsäkring. Det förekommer att fackförbund och andra intresseorganisationer har förhandlat fram avtal om rabatterade priser för att anlita en jurist inom familjerätt. Det kan också vara ett erbjudande att få träffa en advokat för ett kostnadsfritt första möte. De ärenden som hanteras inom ramen för det område som kallas familjerätt är bland annat vårdnadstvister och tvister om umgänge med barn. Du ska inte behöva låna pengar för att få din sak prövad juridiskt, vilket de allra flesta inte heller behöver göra. Särskilt inte i familjerättsliga mål eller andra mål som är kopplade till dig som privatperson. Det är den domstol där svaranden är folkbokförd som ska pröva målet, är svaranden bosatt i Göteborg Stad ska målet upptas i Göteborgs Tingsrätt. Om svaranden är bosatt i Stockholm stad ska målet upptas i Stockholms Tingsrätt. Inom lånebranschen finns det ett flertal olika rådgivare här listar vi Sveriges Officiella låneguide 2021  som jämför lånevillkor såsom räntor låneformer med mera.


Fackförbund erbjuder ofta möjligheten att låna pengar till lägre ränta

Den som arbetar behöver ta lån för att kunna köpa bostad eller finansiera andra viktiga saker. Det kan handla om att man behöver ta ett privatlån för att köpa möbler till sin nya bostad eller att man behöver ta ett blancolån eller billån för att köpa ett nytt fordon. Det är viktigt att vara observant på att det finns många lån på marknaden som inte har särskilt förmånliga räntevillkor. Fackförbunden har därför gjort stora ansträngningar för att förhandla med bankerna om att deras medlemmar ska kunna låna pengar till låg ränta. På Lånebloggen 2021 sammanfattar de olika områden man ska tänka på när man ansöker om ett lån. Den som är medlem i ett fackförbund kan därför ofta låna pengar genom blancolån eller privatlån till en låg ränta, en ränta som är betydligt bättre än den marknadsmässiga räntan. Exakt vilka möjligheter du har att låna pengar som fackmedlem beror på vilka avtal ditt fackförbund har. Lånemöjligheterna är inte avhängiga huruvida du bor i Stockholm eller i Göteborg eller i någon annan del av landet, det går numera bra att låna pengar online. Det är även möjligt att få tips om att samla lån online, men det är inte så vanligt att fackförbund har avtalat med kreditinstitut om just möjligheten att samla lån upp till 300000:- ända upp till 350000:- Snittet bland våra medlemmar som lånar pengar ligger på lånesummor såsom 300 000:- upp till 350 000:-


Fackmedlemmar åtnjuter rabatter på inköp

En annan fördel med att vara medlem i ett fackförbund är att man kan köpa produkter och tjänster till förmånliga priser. Det kan handla om generella varor, såsom köp av bil och kläder. Men fackförbunden har ofta breda avtal om rabatter med många aktörer. Det förekommer att organisationer erbjuder sina medlemmar rabatt på digitaltryck 2021 och offsettryck. Digitaltryck är en digital tryckmetod som innebär att du kan trycka inbjudningskort och andra saker till låga priser. Du kan också använda dig av digitaltryck om du vill trycka upp bilder till ett bildalbum. Men det förekommer också att organisationen har avtal om rabatterat pris på offsettryck. Offsettryck är den äldsta trycktekniken, den sker genom att färg överförs till ett fysiskt material. Offsettryck är bra om du vill trycka upp stora kvantiteter, exempelvis en stor mängd broschyrer. Många organisationer har avtal med flera olika aktörer så både medlemmar i Stockholm, Göteborg och i andra städer kan få ta del av deras erbjudanden. Som privatperson kan man alltid samla lån om man har för höga lånekostnader. Samla lån innebär att man samlar ihop de lån man har för att få lägre lånekostnader. Samla lån är vanligt bland privatpersoner i Göteborg, Stockholm och i övriga delar av landet.

Kontakta Paradiset 

Kontakta Sminket